Kielenkäännös

englannin käännös, englannin kielen kääntäminen, käännöspalvelu, kielipalvelu, kielentarkastus, kielentarkistukset, englannin kielen tarkastus, englannin kielen tarkistus, kielenhuolto, suomen kielen huolto, englannin kieli, englanti, englanninkielinenKielenkäännökset englanti-suomi-englanti
Kielenhuolto, englanti ja suomi

Kielipalvelu Langminnan keskeisin palvelu ovat käännökset englannista suomeen ja suomesta englantiin. Erityistuntemusta on liike-elämästä ja musiikin ja tekniikan aihepiireistä.

Englanninkielinen viestintä yleistyy entisestään niin liike-elämässä kuin tieteessäkin, joten moni kirjoittaa tekstinsä itse englanniksi. Näin erikoisalan termit ovat kohdallaan, mutta teksti saattaa kaivata kielenhuoltajan vinkkejä. Kielipalvelu Langminna tarjoaa englanninkielisiin teksteihin kielentarkistuksia, jotta asiantuntijan sanoma saadaan esitettyä tehokkaasti. Näin on toimittu esimerkiksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimusraporttien, tieteellisten artikkeleiden ja väitöskirjojen kanssa, jolloin kielen ammattilaisen tehtäväksi on jäänyt oikeakielisyyden viimeistely, sillä huoliteltu kieliasu varmistaa viestin sujuvan ymmärtämisen.

Kääntäjän koulutukseen kuuluu keskeisesti äidinkielen hallinta, joten Kielipalvelu Langminna tarjoaa myös suomenkielisten tekstien tarkistuksia. Suomen kielen tila puhututtaa säännöllisesti, eikä syyttä. Muistakaamme siis pitää huolta pienestä mutta arvokkaasta kielestämme!

englannin kielen käännöspalvelu